Конкурсантларга таләпләр

Түбәндәгеләрне белү:

Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе, федераль законнары (РФ Урман кодексы, “РФ дәүләт гражданнар хезмәте турында” № 79-ФЗ һ.б.),

Россия Федерациясе Президенты Указлары,

урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары,

Татарстан Республикасы Законнары (“ТР дәүләт гражданнар хезмәте турында” № 3-ТРЗ, “Татарстан Республикасында урманнардан файдалану турында” һ.б.),

Татарстан Республикасы Президенты Указлары,

урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә Татарстан Республикасы Хөкүмәте карарлары һәм боерыклары,

шуларга тәңгәлләштереп, Татарстан Республикасының дәүләт гражданнар хезмәтенә бәйле мөнәсәбәтләр җайга салына торган башка төрле нормативхокукый актлар;

үз вазыйфаи бурычлары һәм вәкаләтләрендә башкарылучы эшчәнлекнең тиешле өлкәсенең нормативлар базасы;

хезмәттә кулланыла торган мәгълүмат белән эшләү тәртибе;

эш урынындагы этикет кагыйдәләре;

хезмәтне саклау, куркынычсызлык техникасы һәм янгыннан саклану  кагыйдәләре һәм нормалары;

бүлек турындагы нигезләмәләр;

вазыйфаи регламент.

Күнекмәләр:

законнар һәм башка төрле норматив хокукый актлар белән эшләү;

кушылган эшләрне үтәүне оештыру һәм планлаштыру;

статистика һәм отчет мәгълүматларын анализлау;

эшне нәтиҗәле итеп оештыру;

эшчәнлекнең аерым бер өлкәсендә эшләү; эш башкаруда тәртиплелек;

коллективта эшләү; эш хаты әзерләү;

компьютер техникасын, оргтехниканы куллана белү;

кирәкле программа продуктларын куллана белү.

Соңгы яңарту: 16 февраль 2018, 10:57

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования