Министрлык турында

Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министрлыгы Татарстан Республикасы территориясендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру, дәүләт хезмәтләре күрсәтү һәм дәүләт мөлкәте белән идарә итү вазыйфаларын үтәүче башкарма орган булып тора.

Министрлыкның идарә итү системасына эшчәнлекләре урман мөнәсәбәтләре өлкәсендәге вазыйфаларны гамәлгә ашыру белән бәйле булган дәүләт учреждениеләре - урман хуҗалыклары, шулай ук Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы дәүләт системасының башка оешмалары керә.

Башкарма хакимият органнары вазыйфаларының кодификаторы «Дәүләт урман контроле һәм күзәтчелеге» вазыйфасы белән тулыландырылды.

Министрлыкның төп бурычлары:

  • Татарстан Республикасы территориясендә урман багланышлары өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтү һәм дәүләт милке белән идарә итү буенча дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру;
  • җәмгыятьнең урман һәм урман ресурсларына ихтыяҗын канәгатьләндерү өчен, урманнарны күпмаксатлы, рациональ, өзлексез һәм ярлыландырмыйча файдалануны тәэмин итү.

Министрлык түбәндәге төп вазыйфаларны башкара:

Министрлыкның вазыйфалары, хокуклары һәм бурычлары, шул исәптән урманнарны файдалануны тормышка ашыручы юридик һәм физик затларга Россия Федерациясенең урман законнарын, урманнарны файдалану кагыйдәләрен һәм нормаларын бозу, закон бозу нәтиҗәсендә барлыкка килгән нәтиҗәләрне төзәтү буенча күрсәтмәләр (юлламалар) бирү буенча вазыйфалар да йөкләнгән.

Министрлык эшчәнлеген оештыруның регламенты билгеләнгән.

Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы турында нигезләмә

Шулай ук карагыз.

Татарстан Республикасы урманчылыклары картасы

Урманнарның максатлы билгеләнеше һәм категорияләре буенча бүленеше

Соңгы яңарту: 2021 елның 9 феврале, 17:33

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International