Федераль дәүләт урман күзәтчелеге (урман сагы)

"Россия Федерациясендә дәүләт контроле (күзәтчелеге) һәм муниципаль контроль турында" 2020 елның 31 июлендәге 248-ФЗ номерлы федераль законның 46 статьясы нигезендә контроль (күзәтчелек) органнары мәҗбүри таләпләрне үтәү мәсьәләләре буенча контрольлек итүче затларга һәм башка кызыксынган затларга мәгълүмат бирә.

Мәгълүмат тиешле мәгълүматларны, шул исәптән "Интернет" челтәрендәге контроль (күзәтчелек) органының рәсми сайтында да, урнаштыру юлы белән гамәлгә ашырыла.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International