Коррупциягә каршы көрәш

Гражданнар, шулай ук дәүләт вазыйфаларын һәм муниципаль вазыйфаларны, дәүләт хезмәте һәм муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүче затлар, аерым дәүләт оешмаларында һәм муниципаль оешмаларда эшләүчеләр бүләк бирү һәм алу буенча федераль законда билгеләнгән тыюга буйсынырга тиеш.

Вазыйфаи затның бүләк алуы мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килү өчен шартлар тудыра һәм гамәлдәге Россия Федерациясе законнарында каралганча җаваплылыкка тартылуга сәбәп була.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International