Финанс, бухгалтерия хисаплылыгы һәм контрольлек бүлеге

назад

Төп вазыйфалары:

 • урман хуҗалыгы һәм урманны саклау эшчәнлеге буенча төрле дәрәҗәдәге бюджетларга түләүләр һәм налоглар  буенча керемнәрне хисаплау;
 • лицензия эшчәнлеге, конкурслар (аукционнар) һәм башка керемнәрне хисаплау;
 • налогларны һәм барлык төр түләүләрне хисаплау;
 • налог органнары, казначейство һәм урманны файдаланучылар белән күчерелгән һәм килеп җиткән түләүләр һәм налоглар буенча мәгълүмат туплауда үзара килешеп эшләү; Министрлык бюджетын формалаштыруда катнашу
 • ;
 • Министрлык ихтыяҗлары өчен сметалар төзүдә катнашу;
 • Министрлык аша уза торган, урман хуҗалыгы, урманны саклау һәм табигатьне саклау буенча башка чараларны башкару өчен, дәүләт заказларының смета-килешү документациясен Министрлыкның башка бүлекләре белән бергәләшеп тикшерүдә катнашу;
 • чараларны финанслауның расланган сметалардагы максатка тәңгәллеген хисаплау;
 • министрлыкның башка бүлекләре белән бергәлектә чаралар планы проектларын, барлык эшчәнлек төрләренең нигезләмәләрен һәм аларга хисапларны икътисади яктан тикшерүне гамәлгә кую;
 • куелган вакытка статистика һәм башка төр  отчетларны төзү һәм күрсәтү;
 • финанс-икътисади эшчәнлек нәтиҗәләрен хисаплау һәм анализлау буенча эшчәнлекне оештыру һәм методик яктан җитәкчелек итү;
 • унификацияләнгән, рациональ хисап һәм планлы документларны әзерләүне оештыру;
 • урман хуҗалыгы, урманны саклау һәм табигатьне саклау буенча башка чараларны иктисади яктан бәяләүдә катнашу;
 • билгеле бер территориядә теге яки бу табигый ресурсларны файдалану өстенлекләре турында карар кабул итү өчен, Татарстан Республикасының табигый-ресурс потенциалын социаль-икътисади яктан комплекслы бәяләгәндә табигатьне файдалану процессын оптимазацияләү буенча тәкъдимнәр әзерләүдә катнашу;
 • вәкаләтләре чикләрендә дәүләт хакимияте, җирле үзидарә органнары, Урман хуҗалыгы Федераль агентлыгы өчен мәгълүмат әзерләү ;
 • башкарылган эшләр буенча бухгалтер, статистика һәм башка  төрле отчетлар әзерләү;
 • Министрлыкка караган оешмалар белән консультацион-методик эш алып бару;
 • структур бүлекчәләргә һәм бүлекләргә финанслар, бухгалтер хисабы һәм контроле буенча документлар әзерләүдә методик ярдәм күрсәтү;
 • Министрлыкка караган оешмаларның финанс-хуҗалык тикшерүләрен билгеләнгән тәртип буенча үткәрүне гамәлгә ашыру;
 • матди, хезмәт һәм финанс ресурсларын файдалануга, милеккә контрольне гамәлгә ашыру.
Булатова Чулпан Гарәфетдин кызы
Финанс, бухгалтерия хисаплылыгы һәм контрольлек бүлеге
Булатова Чулпан Гарәфетдин кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(843)221-37-47
Email:
Телефон:
(843) 221-37-48
Email:
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 221-37-48
Email:
Халиков Рөстәм Нәҗип улы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
221-37-48
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International