Юридик бүлек

назад

Төп вазыйфалары:

 • Министрлыкның боерыкларын һәм башка норматив-хокукый актларын  үзгәртү яки гамәлдән чыгару (яки көчен югалткан дип табу) буенча тәкъдимнәр кертү;
 • проектларның хокукый экспертизасын гамәлгә ашыру:

- боерыклар, күрсәтмәләр, карарлар һәм Министрлыкның башка хокукый актлары;

- килешүләр, контрактлар. Министрлык катнаша торган башка килешүләр;

- Татарстан Республикасы  милеге булган урман участогын арендалау килешүен сату яки урманнарны сату-алу килешүен төзү хокукына заказ урнаштыру һәм аукцион уздыру нәтиҗәләре буенча әзерләнә торган документлар;

 • Министрлыкка килә торган норматив-хокукый акт проектларына бәяләмә әзерләү буенча эшчәнлек;
 • Министрлык бүлекләрендә эшләнә торган норматив-хокукый актларны әзерләүдә катнашу;
 • норматив-хокукый актларны системалаштырып хисапта тоту һәм саклауны гамәлгә ашыру;
 • Министрлык җитәкчелеге өчен законнар буенча белешмә материал әзерләү;
 • Россия Федерациясе һәм Татарстан Респбуликасы норматив-хокукый актларын күзәтүне нәшер итү;
 • норматив-хокукый акт проектларын редакцияләү;
 • Министрлык әзерләгән ведомство норматив-хокукый актларын теркәү һәм матбугатта бастыру;
 • Министр йөкләмәсе буенча хөкем һәм башка органнарда Министрлык мәнфәгатьләрен кайгырту;
 • Министр йөкләмәсе буенча аның компетенциясенә караган физик һәм юридик затларның сораулары булган хатларны тикшерү;
Министрлык эшчәнлегенең перспектив планнарын һәм отчетларын әзерләүдә катнашу.
Зайцева Марина Вячеславовна
Юридик бүлек
Зайцева Марина Вячеславовна
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(843)221-37-18
Email:
Мәнихова Венера Вазыйх кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
+7 (843) 221-37-19
Email:
Савченко Надежда Борисовна
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
221-37-19
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International